Elisabeth Klinck

Artist - Kraak Festival 1+2 Oktober 2021

Elisabeth Klinck speelt zaterdag 2 oktober in de exporuimte

The brilliance of Elisabeth Klinck’s artistry stems not only from her profound complicity with the violin, nor from her avowed Total Stoogeness: there is a meticulous sparseness and a poetic depth to her rich soundverse that revel in her curiously charming personality. Studies in Göteborg and Brussels notwithstanding, a particular kind of mastery is at hand, the type that goes beyond any/all conservatory walls with its fragile sophistication and calculated minimalism. Lots yet to still be unveiled by this blooming talent!

Klincks kunstenaarschap stamt niet enkel uit haar diepe medeplichtigheid aan de viool of haar openlijk heerserschap: er is een nauwgezette schaarste en een poëtische diepte in haar rijke klankvers die genieten van haar merkwaardig charmante persoonlijkheid. Ondanks studies in Göteborg en Brussel, is er een bepaald soort meesterschap voorhanden, het type dat alle serremuren overstijgt met zijn fragiele verfijning en berekend minimalisme. Er moet nog veel onthuld worden door dit opbloeiende talent!