Extra Academy: Isolarii

Do 09 februari 2023
19:00

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Het platform is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

PUBLISHING AS SOCIAL SCULPTURE: ISOLARII

Sebastian Clark is the founder of isolarii, a New York-based publishing house launched in 2020. Their eponymous series of small books are designed to be distributed internationally by alternative means and have received recognition for their timeliness and political impact. Previously, he was a political analyst in Kashmir, Sicily, and the Pearl River Delta.

During his Extra Academy session on February 9th at Het Bos, he will be talking about the possibilities and challenges of building new international publics through print and digital media.