Vincent Van Dijck / Karl Wille

resident zomer

'Vincent Van Dijck / Karl Wille maakt cyberruimten, –beelden, –systemen en muziek. Doorheen code, compositie en vaak samenwerkingen, zoeken ze naar diepmenselijke ontmoetingen in fictieve digitale werelden. Hun parallelle universum is vloeibaar. Vormen vervormen. Geluid en beeld plooien zich naar elkaar toe. De digitale materie wordt via humor en een hyperpersoonlijke aanpak kneedbaar, vlijmscherp en sensueel.'

Gedurende de residentie doen ze onderzoek naar tools om hun optredens volledig te bevrijden van het scherm.

'Vincent Van Dijck / Karl Wille makes cyberspaces, -images, -systems and music. Through code, composition and often collaboration, they are looking for deeply human encounters within fictive digital words. Their parallel universe is fluid. Shapes morph. Sound and image fold towards one another. The digital matter becomes via humor and a hyperpersonal approach plastic, sensual and razorsharp.'

During the residency they will investigate tools to liberate their performances away from the screen and into space.

Vincent/ Karl resideert in de concertzaal van 4 t/m 10 juli 2022