interview Maika Garnica

uit het archief: Sui Moon

Eind april tot begin mei 2018 werd onze expobokaal bewoond door de uitdeinende waterkringels van Sui Moon. Dit is een gelegenheidstrio dat op gezette tijden artistiek expressief of muzikaal performatief durft samenwerken als de, welja, gelegenheid zich voordoet. Herleid tot hun persoonlijke essentie herkennen we in Sui Moon de mooie mensen Chakky Kato, Maika Garnica en Senne Claes. Wegens omstandigheden moest Chakky uiteindelijk afhaken en werkten Maika en Senne als duo aan dit project.

Dit interview werd gepubliceerd in onze voorjaarsbrochure van 2018. De bijgevoegde beelden zijn van de uiteindelijke performance van 3 mei 2018 én de riso-promoposter die Senne voor de gelegenheid ontwierp.

Wij trokken Maika onverhoeds bij het nekvel toen ze van een Bosbarkoffie dacht te kunnen genieten en vroegen haar wat hun plan is tijdens hun Bosverblijf en hoe dat nu eigenlijk zit met dat gelegenheidstrio.

‘In 2015 werden we op Theater Aan Zee uitgenodigd door toenmalige centrale gast Zuidpool. Als Stadsnomaden kregen daar de vrijheid om allerhande guerilla acties op te zetten en in te grijpen in de publieke ruimte. Het jaar nadien hebben we onze Oostendse exploten trachten te reconstrueren op Recup in theater Zuidpool en dat hebben we klaargespeeld door muziek te maken videoregistraties die we op TAZ gemaakt hadden. Dat was in feite de eerste keer dat we samen muziek maakten, maar het klopte wel. Die muziek hebben we toen overigens vastgelegd op flexidisc.

Sindsdien hebben we nog enkele keren samen gemusiceerd en dat was steevast hoogst amusant. Het is niet zo dat we een hechte vriendschapsband hebben, maar op artistiek vlak vinden we elkaar quasi blindelings. Chakky gaat echter in Amerika wonen, dus grijpen we ons verblijf in Het Bos aan om het nog een laatste keer samen te doen. Het plan is dat ik mijn zelfgemaakte keramische instrumenten meezeul en vermits Chakky tegenwoordig vooral met glas werkt, doet zij hetzelfde met haar glazen instrumenten, waaronder hopelijk haar glazen marimba. Seppe verhuist zijn modulaire synths en met dat alles bouwen we een installatie waarin en waarmee we kunnen musiceren.

Tijdens de opening op donderdag 3 mei geven we een performance en de dagen nadien willen we bevriende muzikanten uitnodigen samen met ons in onze geluid te bricoleren in onze installatie. Deze momenten zijn uiteraard publiek toegankelijk. En als we niet aanwezig zijn, kunnen mensen rondlopen in de installatie, die ook overeind blijft zonder muzikale ondersteuning.'

file

Senne Claes (°1993) studeerde af als beeldend kunstenaar in 2015. De basis van zijn praktijk is tekenen, dat hij hanteert als een dagelijks ritueel. Daarnaast gebruikt hij een uitgebreid arsenaal aan media (print, video, audio) in een constant onderzoek naar esthetiek. Vaak draait het werk rond actualiteit, waarbij hij de fragiele balans tussen satire en diepere betekenis bespeelt. Het is een zekere vorm van documentatie waarin vele facetten van het gegeven actualiteit gestileerd worden. Senne woont en werkt in Antwerpen.

Maika Garnica (°1992) neemt het sculpturaal medium als vertrekpunt om de relatie tussen kunstenaar, toeschouwer en ruimte te onderzoeken. Variaties in context en interactie doen de aard van haar werk voortdurend verschuiven, van sculptuur tot geluidsobject of gebruiksvoorwerp. Haar werken vormen prototypes die de complexe verhouding tussen vorm en materie articuleren en tegelijk tot nieuwe vormen van communicatie kunnen leiden. Maika woont en werkt in Antwerpen.

Sui Moon leefde in de expositieruimte van Het Bos van 17 april tot 6 mei 2018.
U kon hen daar bezoeken van 3 tot 6 mei 2018.