Dekoloniseren gaat over macht (debat)

Vr 17 januari 2020
19:30

De periode van honderden jaren dat het Westen zowat heel de wereld koloniseerde was eveneens de periode dat de inwoners van deze gekoloniseerde wereld afgeschilderd werden als minderwaardig. Dit heeft gezorgd voor een cultureel archief (Gloria Wekker, “Witte onschuld”) waaruit we ons wereldbeeld halen en waarin dit beeld van ondergeschiktheid als het ware werd gebetonneerd. Dit archief krijgt nog voortdurend input vanuit de aanwezige racistische structuren, verhalen, onderwijs, tradities, ... Allen ondergaan we nog een voortdurende hersenspoeling, onzichtbare manipulatie, krijgen we aanpassingsprikkels zodat we het bestaande en de heersende machtsverhoudingen normaal vinden. Antiracisme en dekolonisering is dan ook een voortdurende oefening in het ontrafelen en de-manipuleren van onze inzichten en in het ontmantelen van de machtsverhoudingen.

Hand in Hand wil dit de komende maanden nog meer accentueren in haar dekoloniseringscampagne.

17 januari (moord op Lumumba) beginnen we ermee. Een rijke avond met 4 sprekers over dekoloniseren en macht. Op 4 terreinen: cultuur, traditie, onderwijs en openbare ruimte.

Hebben toegezegd:

  • Orhan Agirdag
  • Omar Ba
  • Heleen Debeuckelaere
  • Emma-Lee Amponsah