Sadrie Alves

Zomerresident Vruchtbare Grond

Sadrie is een freelance illustrator, animator en beeldend kunstenaar. Ze verhuisde van Brazilië naar België om haar passie voor tekenen om te zetten in studies, aan Sint Lucas Antwerpen. Een creatieve duizendpoot met vele projecten over het hele land…!

Sadrie vertaalt de herinneringen van het bedreigde oerbos rond haar moederstad naar tekeningen aan de muren en ramen van Het Bos. Een ecosysteem waarin endemische creaturen een persoonlijke mythologie tot leven brengen.

Alle makers zitten in hetzelfde schuitje als het aankomt op nieuwe richtingen te onderzoeken en te verkennen, met de obstakels en overwinningen vandien. We vragen onze zomerresidenten naar hun visie op enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Rules for Students and Teachers' van John Cage en Sister Corita Kent.


TRUISMS

Symbols are more meaningful than things themselves

Sadrie: "Symbolen zijn gelinkt aan materiële dingen maar leven verder dan dat. Ze leven in onze verbeelding, in onze collectieve herinnering - symbolen worden vaak opgeroepen via kunst."*

Words tend to be inadequate

Sadrie: "In eerste plaats ben ik tekenaar, maar de laatste tijd laat ik ook woorden toe in mijn werk. Woorden zijn interessant voor mij wanneer zij deel uitmaken van de poëtische subjectiviteit van een ervaring. Of wanneer woorden en beelden elkaar ondersteunen om uiteindelijk een nieuw beeld te vormen. "

the most profound things are inexpressible

Sadrie: "Kon ik maar alles uitdrukken... Maar misschien is het juist deze zoektocht naar uitdrukking die ons verder doet creëren."


RULES FOR STUDENTS AND TEACHERS

Consider everything an experiment.

Sadrie: *"*Het kan niet simpeler (of moeilijker) . Deze regel neem ik als gids op zowat alle vlakken in mijn leven."*

Be self-disciplined: this means finding someone wise or smart and choosing to follow them. To be disciplined is to follow in a good way. To be self-disciplined is to follow in a better way.

Sadrie: "Ik heb ontdekt dat mijn discipline in fases komt. Er bestaat hierin geen lineariteit, the way will always go up and down. "

Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It's lighter than you think.

Sadrie: "Eens je weet welke mensen en dingen je blij maken, houd ze dichtbij. Surround yourself with good people and good energy - juist daarom ben ik dankbaar om deel uit te maken van deze residentie."


JENNY HOLZER ‘Truisms’ 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

10 RULES FOR STUDENTS & TEACHERS
Componist John Cage gebruikte een lijst met tien regels voor studenten en leraars, die opgesteld waren door zeefdruk-kunstenars, docente en non Sister Corita Kent. Kent maakte de lijst als onderdeel van een project in een cursus die ze gaf in 1967-1968. Sommige van de regels van Kent’s lijst doen ook denken aan de ‘Oblique Strategies’ van muzikant Brian Eno en de schilder Peter Schmidt (die we onze zomerresidenten-muziek voorlegden). Neem nu regel nummer zes, "Nothing is a mistake," die doet denken aan Oblique Strategy "Honor thy error as a hidden intention."