Interview met Sunny Bergman

uit het archief: Changing Gears

Onder de noemer 'Changing Gears' nodigden De Imagerie en Het Bos in april/mei 2017 denkers en doeners uit die vanuit hun discipline een invloed hebben op de staat der dingen. Changing Gears waren middagen en avonden gevuld met lezingen, films, expo's en discussies. Zo was op zondag 9 april 2017 Sunny Bergman te gast.

We toonden Bergman's documentaire 'Wit is ook een kleur' waarin ze wil weten waarom veel witte mensen zich verongelijkt voelen of zelfs boos worden als het over racisme en witte privileges gaat. Ze schotelt een andere kijk op structuren in de samenleving en patronen in ons denken voor. Een zoveelste confronterende, maar ook verfrissende kijk op discussies over racisme en privileges. Sunny Bergman gaf een lezing over haar werk na de vertoning.

Dit interview werd gepubliceerd in onze voorjaarsbrochure van 2017.

Wat drijft je om met je artistieke praktijk maatschappelijke problemen aan te kaarten?

Ik werk aan een meer rechtvaardige samenleving, mijn films gebruik ik om dit werk te kanaliseren. Ik hoop er een bewustzijn mee te creëren, mensen aan te zetten hun denken te herzien, hun idee van wat normaal is opnieuw te evalueren. Het grootste compliment dat ik kan krijgen komt van jonge mensen die mij vertellen dat ze met mijn films zijn opgegroeid en dat het bekijken van mijn documentaires hun kijk op het leven heeft veranderd.

Why do you feel compelled to use your creative platform to highlight social issues?
My drive is to work towards a more just society, and I use my films to channel this drive. I hope to create awareness through my work, for people to re-evaluate their thinking, their assumptions of what is normal. The biggest compliment I get is when young people tell me that they have grown up with my films and that watching these documentaries has changed their outlook on life.

Ondervind je dat je inspanningen resultaat opleveren, dat door je films bepaalde problematieken meer aandacht krijgen?

Ik probeer steeds directe acties te koppelen aan het onderwerp van mijn films. Rond mijn films over racisme bijvoorbeeld, hebben we een activistenplatform ontwikkeld met leerkrachten, academici, politiekers en studenten. Daarin onderzochten we hoe ongelijkheid en eurocentrisme in het onderwijs kunnen weggewerkt worden. Met dit onderzoek hebben we een directe invloed gehad op het Amsterdamse stadsbestuur dat beloofd heeft hiervan een kerntaak van haar beleid te maken.

Have you seen any noticeable results that have come from your efforts (and/or collective efforts) to highlight a certain issue?
I always try to connect direct action to the subject matter of my films. For example: through my films on racism we have created an activist platform, with teachers, academics, policymakers and students to eradicate inequality and eurocentrism in education. We have directly influenced the Amsterdam council that has promised to make this a core of their policies.

Welke campagne vind je het meest geslaagd, waar ben je trots op?

Ik ben erg trots op alle activisten in Nederland die de handen in elkaar hebben geslagen om het racistische karikatuur Zwarte Piet uit de wereld te helpen.

Which campaign are you most proud of?
I am proud of all the activists in the Netherlands working together to stop Zwarte Piet, the national blackface character that is a racist caricature.

Kan je leven met het label Social Justice Warrior?

Daar heb ik geen enkel probleem mee. Het is een label dat we moeten omarmen en met trots zouden moeten dragen. Ik wil activisme weer cool maken, al noemen mijn tienerkinderen mij wel eens smalend een ‘feminazi’. Dit is het directe resultaat van de hersenspoeling die ze met de giftige online-cultuur meekrijgen, die ridiculiseert geëngageerde activisten als humorloos en anaal. De meeste activisten die ik ken hebben net bijzonder veel humor. Het zijn enkelingen die het verpesten voor de rest (door anaal en humorloos te zijn).

How do you feel about being labeled a social justice warrior?
I don't mind. I think we should embrace this term as a badge of honour. I want to make activism cool even though my teenage kids laugh at me and think I am a 'feminazi'. But this is the result of their brainwashing by toxic online culture that ridicules social justice warrior as humourless and anal. Whereas most social justice warriors that I know can be very funny. There are just a few ruining it for the rest of us (by being anal and humourless.)

Wat leren mensen van de film Sunny Side of Spirit - Ghana?

Met deze film onderzoeken we wat ‘geestelijk gezond zijn’ betekent, wat in het westen als ‘normaal’ beschouwd wordt en hoe onze perspectieven veranderen wanneer we de dingen vanuit een andere hoek bekijken. In Ghana hebben depressie en de dood een geheel andere culturele betekenis, en problemen met geestelijke gezondheid worden er beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid, eerder dan als een individuele last. We onderzoeken ook de rol die traditionele genezers en de kerk hebben in de omgang met psychische problemen. Door vanuit een cross-cultureel perspectief de mentale gezondheid te bestuderen, ontwaren we een geheel nieuw wereldbeeld.

What can people learn from the film: Sunny Side of Spirit – Ghana?
In this film we look at what is mental health, which is considered 'normal' in the West and how our perspectives change when looking at it from a different angle. In Ghana depression and death have different cultural meanings, and mental health problems are seen as a collective responsibility instead of individual burdens. We also look at the role of traditional healers and of the church in dealing with mental health problems. We find a totally different worldview when focussing on mental health from a cross-cultural perspective.

**CHANGING GEARS met Sunny Bergman ging door op Zondag 9 Aapril 2017.