Interview met Brik Tu-Tok

achtergrond: Bosbubbles op 14 december 2019

Brik Tu-Tok speelt zaterdag 14 december op Bosbubbles. We gingen hen nog even storen in hun voorbereiding…

Wij zijn een ervaring. Wij zijn iets om mee te maken.

Brik Tu - Tok is Maxim Storms en Linde Carrijn
Brik Tu – Tok is out of the box
Brik Tu – Tok is een band?
Ja, of, nee, ja, jawel.
Een performatieve band.
We spelen live.
Onze nummers liggen vast.
We zijn inderdaad een band, ja.
We geven een concert via performance
In onze songs zit geen boog van A tot Z.
Maar we zijn wel op zoek naar een geheel.
Vaak zijn er woorden die in de nummers terugkomen
of interludes
of een gedicht.
Het wordt een wereld op zichzelf.

Brik Tu - Tok is ontwapenend om te doen.
Het is onontgonnen terrein.
Muziek is immers een hele andere beleving dan theater.
De mensen dansen of luisteren.
Bij theater zijn ze meer geconcentreerd, in een focus.
Die beide kunstvormen samen, dat is onontgonnen terrein,
daar is nog veel in te onderzoeken.
Daar genieten we van, van dat
grensoverschrijdende
mysterieuze
primitieve
van dingen die je niet kan definiëren.
We worden personages.
Soms zijn we timide, soms zij we het tegenovergestelde.
En alles kan ons instrument zijn.
Dingen uit de keuken, op tafel, op straat…
(er is wel een backing track)
Het visuele is belangrijk.
Bij elk optreden hebben we andere outfits aan.
Onze gadgets
onze kledij:
wij brengen soms uren in tweehandswinkels door.
Dat is deel van het repetitieproces.
Ons schminken is erg geëvolueerd.

In den beginne was zij blauw en ik groen.
Nu zijn we daar veel professioneler in.

Brik Tu – Tok bestaat niet, als woord.
Onze taal is verzonnen.
Zoals:
je hoort een nummer,
je kent de woorden niet,
je verzint eigen woorden.
Zoals een kind dat doet .
Dat is onze taal.
(soms met Engelse woorden ertussen).
De verzonnen woorden roepen een sfeer op.
Mensen gaan er hun eigen betekenis aan geven.
De zinsconstructies zijn totaal fout.
Maar de woorden geven wel een gevoel weer.
De associaties spreken de verbeelding aan.

Soms word ik emotioneel door muziek.
Dan zegt Linde, het is door dat. Of dat.
Heel theoretisch.
Ik begrijp niet altijd waarom het me raakt.
Samplen, zo ontstaat het meestal.
Door een andere nummer te horen.
Of gewoon overal.
Onze inspiratiebronnen komen van overal
Moondog
ritmisch zonder melodie
heel primair
CocoRosie
door de keuze van de instrumenten
Daniel Johnston
door zijn fantasie
Nina Hagen

Van al die artiesten en meer zitten er korrels in onze muziek.

Wat we nog steeds niet weten.
hoe groot moet het worden?
Of hoe klein willen we dat het blijft?

(De muziek van Brik Tu – Tok is te beluisteren op Youtube, Spotifiy, Facebook, Instagram.)