×
it's time!

Ankerrui 5-7
B-2000 Antwerpen

Het Bos Agenda Projecten ▾ Meer

✓ Grid

Text

Background

QUESTIONS, QUESTIONS, QUESTIONS #2

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015

VRAAG: Hoe bepaalt het samenspel van ideologie, technologie en het beeld ons handelen?
Hoe komt dit samenspel tot uiting via onze lichamen en geesten?

PROGRAMMA

1.     ANTITHESIS, THE FUTURE OF THE IMAGE - Michiel Vandevelde (literaire dans performance)

In de loop van de geschiedenis verbleekt de rol van de geschreven taal zienderogen: de laatste decennia nemen beelden steeds meer de bovenhand als communicatiemiddel.

‘Antithesis, the future of the image’ stelt vragen als:

Hoe bepalen bewerkte en gemanipuleerde beelden onze blik op de wereld?
Wat zijn beelden?
Wat is de toekomst van het beeld?
En wat zijn de gevolgen voor de publieke ruimte?

Danser Michiel Vandevelde poneert rond deze vragen enkele theses én een antithese. Het resultaat is een voorstelling waar geprojecteerde tekst het opneemt tegen gedanste beelden en bewerkte popmuziek.

De voorstelling is gebaseerd op het principe van ‘reappropriatie’: het hergebruik van bepaalde materialen. De dans en muziek refereren aan bekende videoclips en popmuziek, de beelden aan een publiciteitsteasers en de tekst bestaat uit citaten uit filosofische en politieke teksten.

Els Van Steenberghe van de Knack ging eind september 2015 al eens kijken naar Michiel. Ze voelde zich naar eigen zeggen even heel dom maar dan gelukkig niet meer. Desondanks gaf ze hem vier sterren en schreef ze dingen als:

Dit is allerminst 'emotioneel fastfood-theater' maar 'theatrale haute cuisine' waar je verdraaid goed je gedachten moet bij houden. Tussen de bedrijven door worden populaire deuntjes (denk aan hét lijflied van elke Frozen-verslaafde kleuter) in een klassieker (orgel)jasje gebracht. Knap.”

Antithesis, the future of the image klaagt de oppervlakkigheid van de beeldcultuur aan, stelt de digitalisering en het knabbelen aan de privacy in vraag en reageert door je hersenen net niet in brand te steken.”

Creatie en dans: Michiel Vandevelde
Feedback: Dries Douibi
Grafisch ontwerp: Ward Heirwegh
Techniek: Menno Vandevelde
Tekst: Vilém Flusser, Jean-Luc Godard, Victor Hugo, Aldous Huxley, Neil Postman, Jacques Rancière, Anna Siegel, Michiel Vandevelde, Kristof van Baarle

2.    Het digitale proletariaat - lezing door Hans Schnitzler

De digitale revolutie brengt een eigentijds proletariaat voort. Fabrieksarbeiders zijn vervangen door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers. De industrialisering van de arbeid heeft plaats gemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, milieuvervuiling voor mentale vervuiling. In Het digitale proletariaat wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Totale proletarisering is het resultaat. De bijtende kritiek van de auteur op de digitale cultuur noopt tot bezinning.

Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is filosoof, publicist en voormalig columnist voor de Volkskrant. Begin maart 2015 is zijn boek ‘Het digitale proletariaat’ verschenen bij De Bezige Bij.

3.     Nagesprek: Kristof van Baarle, Hans Schnitzler en Michiel Vandevelde

4.     Annex (installatie)

Prijs: 8€, Studenten betalen 1 cultuurcheque voor de hele avond mét concert.

→ http://www.hetbos.be/agenda/2015/11/21/#593

→ Project: Michiel Vandevelde