×
it's time!

Ankerrui 5-7
B-2000 Antwerpen

Het Bos Agenda Projecten ▾ Meer

✓ Grid

Text

Background

QUESTIONS, QUESTIONS, QUESTIONS #1

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015

VRAAG: Kunst en de publieke ruimte: met welke strategieën kan kunst deelnemen aan het maatschappelijk debat?

PROGRAMMA

1.    Fruitbomenactie –  statement door Michiel Vandevelde

Her en der in de stad duiken nieuwe bomen op. Fruitbomen. Een netwerk van voedsel.
Is dit een artistieke actie of is dit het einde van de kunst?

2.    Over-identificatie – BAVO

In 2010 publiceerde het onafhankelijke onderzoeksbureau BAVO een boek met de titel: Too active to act. Cultural activism after the end of history. Het magazine Recto Verso vat het boek als volgt samen:

Architect-filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels  houden het hedendaagse culturele activisme in Nederland tegen het licht. Hun conclusie is ontnuchterend: eerder dan de bestaande orde te bevragen, bestendigt dit activisme die orde. (K. V.)

Naast een felle kritiek op welbedoelde artistieke participatieve projecten lanceerden ze in hun boek ook ‘de strategie van over-identificatie’.
Tijdens deze avond doen ze uit de doeken hoe die strategie precies in elkaar zit.

3.    De Metaforen - Lezing-performance

"In december 2014 verbleef kunstenaar Jozef Wouters op de UN-klimaattop in Lima. Gedurende twee weken verzamelde hij er 80 metaforen die werden gebruikt om de klimaatverandering te verbeelden en bespreken. Die werden in samenwerking met lokale drukkers vertaald in een beeldenboekje en aan het einde van de conferentie verspreid als een ontwerp voor verdere onderhandeling. Tijdens zijn verblijf in Lima onderhield Wouters een briefwisseling met essayist Jeroen Peeters, die commentaar leverde op de berichtgeving over het klimaat-debat in Belgische kranten. De vraag blijft prangend: hoe gaan wij – kunstenaars, denkers, burgers – om met een probleem dat zich nauwelijks laat inbeelden?"

Van en met Jeroen Peeters en Jozef Wouters
Dank aan: Mark Pezinger Verlag, La Junta Lima, Ewout Stoefs, WorkSpaceBrussels

4.     Gesprek: BAVO, Jozef Wouters, Jeroen Peeters, Michiel Vandevelde

5.    Annex (installatie)

Prijs: 8€, Studenten betalen 1 cultuurcheque voor de hele avond mét concert.

http://www.hetbos.be/agenda/2015/11/14/#590

→ Project: Michiel Vandevelde